Grįžti į sąrašą

Namai priklausė Lietuvos menui ir kultūrai nusipelniusių žmonių dainininkės Adelės Nezabitauskaitės-Galaunienės ir lietuvių profesionaliosios muziejininkystės pradininko Pauliaus Galaunės šeimai. Dabar čia įrengta memorialinė Adelės ir Pauliaus Galaunių ekspozicija, kur galima pamatyti P. Galaunės surinktas grafikos, ekslibrisų, bibliofilinių knygų ir liaudies meno kolekcijas. Muziejuje galima apžiūrėti Nepriklausomybės akto signataro Kazio Bizausko kambarį.

Vieta žemėlapyje

Komentarai

Muziejai