Grįžti į sąrašą

Tai stilingas vėlyvojo baroko paminklas, pastatytas XVIII a. pirmoje pusėje. Bažnyčios bokštai statyti XVIII a. viduryje, juos vainikuoja rokokiniai šalmai ir žibintai. Bažnyčia ir šalia esantis vienuolynas priklausė jėzuitams. Panaikinus jėzuitų ordiną, 1773 m. bažnyčia perduota pijorams, vėliau čia įrengtos kareivinės, kariuomenės sandėlis. 1860 m. bažnyčia grąžinta katalikams. Jos didįjį altorių puošia paveikslas „Šv. Arkangelas Rapolas“. Joje taip pat yra XVIII a. pirmos pusės klauptai (vidurinėje navoje), perkelti iš Bernardinų bažnyčios.

Vieta žemėlapyje

Komentarai

Bažnyčios