Grįžti į sąrašą
rating-star rating-star rating-star rating-star rating-star 4.6 iš 5 (174 įvertinimai)

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos muziejus  – tai Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo ir Lietuvos Respublikos muziejų įstatymo nustatyta tvarka įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Muziejaus pavadinimas yra „Energetikos ir technikos muziejus“.

Pagrindinis įstaigos tikslas – rinkti, saugoti, restauruoti, tyrinėti, eksponuoti ir propaguoti Lietuvos energetikos ir technikos istoriją ir su ja susijusius įvykius, įrengti ekspoziciją bei organizuoti kitas parodas ir renginius. Įstaiga, įgyvendindama savo pagrindinį tikslą, vykdo veiklą šiose srityse:

  • dirba tiriamąjį ir švietėjišką darbą
  • rengia ekspozicijas, parodas, leidinius, ekskursijas, paskaitas
  • organizuoja kūrybinio laisvalaikio ir kultūrinius renginius
  • palaiko ryšius su panašiomis Lietuvos Respublikos ir kitų šalių organizacijomis
  • vykdo kitą veiklą, neatsiejamai susijusią su įstaigos veiklos tikslais.

Vieta žemėlapyje

Muziejai