Grįžti į sąrašą
rating-star rating-star rating-star rating-star rating-star 4.8 iš 5 (61 įvertinimai)

"Senesnieji žmonės dar atsimena, kaip tai 1862 metuose pirmutinį sykį nuo Vilniaus į Varšuvą ir į Prūsų rubežių geležkeliniai trukiai vaikščioti pradėjo. Kiek tai dyvų, kalbų, o net ir baimės buvo- tai sunku apsakyti!"

Iš knygos "Garo mašinos ir geležkeliai" (pagal V. Olševskij; sutaisyta L.[ P. Vileišis], Tilžė, 1899 m.). 


Tokiais žodžiais lankytojus pasitinka atsinaujinęs ir svetingas Geležinkelių muziejus, įsikūręs pačiuose sostinės vartuose - Vilniaus Geležinkelio stotyje.


Geležinkelių muziejus savo veiklos metus skaičiuoja nuo 1966 metų. Kelis kartus keitęs savo buveinę, 2011 m. Geležinkelių muziejus įsikūrė Vilniaus geležinkelio stoties antrajame aukšte, istoriniame pastate, pastatytame 1861 m. Muziejus išsidėstęs trijose salėse: ekspozicijų, parodų ir maketų. Ekspozicijų salėje rasite daugiau kaip 800 eksponatų, pasakojančių Lietuvos geležinkelių istoriją ir raidą. Maketų salėje jus džiugins važinėjantys traukinukų modeliukai, o parodų salėje vyksta parodos ir organizuojami renginiai.


Vilniaus geležinkelio stoties buvusiame Skubos kelyne kuriama istorinės geležinkelio technikos ekspozicija, kurią numatoma atidaryti 2013 m.

Vieta žemėlapyje

Muziejai