Grįžti į sąrašą

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras yra biudžetinė nacionalinė įstaiga, organizuojanti muzikinio scenos meno kūrimą ir jo viešą atlikimą aukščiausiu meniniu lygiu. Teatro steigėjo funkcijas vykdo Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

Teatras buvo įkurtas 1920 m. (Operos vaidykla), pirmoji premjera buvo parodyta 1920 m. gruodžio 31 d., tai buvo G. Verdi opera „Traviata“.1922 sausio 1 d. Operos vaidykla pateko Švietimo ministerijos žinion (buvo suvalstybinta) ir tapo Valstybės opera (1922 m. vasario 14 d. Švietimo ministro įsakymas Nr. 13). 1925 m. paskelbtas Valtybės teatru, ir 1925 m. gruodžio 4 d. buvo parodytas pirmasis baleto spektaklis, L. Delibes „Kopelija“. Šiame teatre opera, baletas ir drama gyvavo iki 1944 m., kuomet drama atsiskyrė ir tapo savarankišku teatru, o mūsų teatras tapo LTSR valstybiniu operos ir baleto teatru.

1948 m. teatras buvo perkeltas į Vilnių ir įsikūrė pastate J. Basanavičiaus gatvėje, kur veikė iki 1974 m. rudens. Lapkričio 5 d. buvo atidaryti nauji teatro rūmai (architektė Nijolė Bučiūtė) A. Vienuolio gatvėje. Čia teatras veikia iki šiol. Teatro pavadinimas keitėsi pagal laiko politines madas, 1998 m. liepos 1 d. tapo Lietuvos nacionaliniu operos ir baleto teatru. Teatro simbolis yra rūtos šakelė, puošianti teatro scenos uždangą ir logotipą.


LNOBT – didžiausia meninė institucija Lietuvoje,  reprezentuojanti operos ir baleto meną. Teatras turi baleto ir operos trupes, orkestrą, chorą. Žiūrovus teatras kviečia į dvi sales: Didžiąją, turinčią 992 vietas, ir Kamerinę – iki 250 vietų. Teatro scena aprūpinta modernia įranga, baletui klojama speciali grindų danga, techninės galimybės leidžia įkūnyti originaliausius spektaklių kūrėjų sumanymus.


Teatro sezonas trunka vidutiniškai 10 mėnesių (rugsėjis – birželis), operos ir baleto trupių repertuarą sudaro įvairiausios stilistikos pasaulinio teatrų repertuaro veikalai, rengiami spektakliai vaikams. 

Vieta žemėlapyje

Kultūra